Naftą po oczach… #3 – Żółte i czerwone

Ostatnie wydarzenia na polskich boiskach ekstraklasowych wzbudziły wiele kontrowersji. Żeby nieco rozjaśnić temat postanowiłem zapoznać się z „Przepisami gry obowiązującymi w sezonie 22/23”, opublikowanymi przez IFAB (The International Football Association Board)

Zacznijmy od meczu Wisły Płock z Górnikiem Zabrze i sytuacji związanej z ukaraniem Rafała Wolskiego czerwoną kartką.

Przewinienia karane wykluczeniem z gry

Zawodnik, zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymieniony zostaje wykluczony z gry, jeżeli popełnia jakiekolwiek z następujących przewinień:

pozbawia drużynę przeciwną bramki lub realnej szansy zdobycia bramki, poprzez nieprzepisowy kontakt ręki z piłką (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym),

pozbawia przeciwnika bramki lub realnej szansy zdobycia bramki, który zasadniczo porusza się w kierunku bramki zawodnika przewiniającego, popełniając przewinienie karane rzutem wolnym (z uwzględnieniem przypadków ujętych poniżej),

popełnia poważny, rażący faul,

pluje na kogoś lub kogoś gryzie,

zachowuje się gwałtownie, agresywnie.

Sędzia Stefański mógł zakwalifikować zachowanie Wolskiego jako poważny rażący faul, ale również zachowanie gwałtowne, agresywne.

Komisja Ligi nałożyła na naszego zawodnika dyskwalifikację w 4 najbliższych meczach. Regulamin Dyscypliny PZPN w sposób następujący określa długość dyskwalifikacji za samoistną czerwoną kartkę:

zgodnie z §2.1. jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na:

1) naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu,

2) innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim,

– po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.

Wiemy więc mniej więcej jak Stefański opisał to zdarzenie.

Drugą kwestią jest zachowanie Janży, które miało miejsce bezpośrednio przed nadepnięciem przez Wolskiego na leżącego zawodnika Górnika Zabrze – moim zdaniem celowy atak wyprostowanymi nogami na korpus Rafała.

Celowo dopisałem „moim zdaniem”, bo odmiennego musieli być Stefański, asystent AVAR oraz członkowie Komisji Ligi, którzy nie wyciągnęli wobec Janży żadnych konsekwencji.

Dla rozjaśnienia sytuacji zacytuję kolejne fragmenty z „Przepisów gry” IFAB:

Poważny, rażący faul – atak nogami lub atak w walce o piłkę, który naraża na niebezpieczeństwo zawodnika drużyny przeciwnej lub który wykonany został z użyciem nadmiernej siły lub brutalności, musi być traktowany jako poważny, rażący faul. Każdy zawodnik, który gwałtownie atakuje przeciwnika, kiedy walcząc o piłkę, naskakuje z przodu, z boku lub z tyłu, używając jednej lub obu nóg – czyniąc to z użyciem nieproporcjonalnej siły i narażając tego zawodnika na niebezpieczeństwo – popełnia poważny, rażący faul.

Gwałtowne, agresywne zachowanie – zawodnik zachowuje się gwałtownie, agresywnie, gdy używa lub próbuje użyć nieproporcjonalnej siły bądź brutalności w stosunku do przeciwnika, kiedy nie walczą o piłkę oraz wobec współpartnera, osoby funkcyjnej, sędziego, widza, lub jakiejkolwiek innej osoby, bez względu na to, czy doszło do kontaktu. Co więcej, zawodnik, który nie walcząc o piłkę, celowo uderza przeciwnika lub jakąkolwiek inną osobę w głowę lub twarz, czyniąc to przy użyciu ręki lub ramienia, winny jest gwałtownego, agresywnego zachowania, chyba że siła uderzenia była znikoma. 

Zachowanie Janży więc musiało być ocenione jako następstwo upadku, pozbawione możliwości kontroli.

Dlaczego KL mogła się zająć Janżą (nie przesądzam, że się zajęła)?

Dlatego, że nie został on napomniany przez arbitra, ma to znaczenie dla dalszego ciągu, więc po raz kolejny zacytujmy IFAB:

Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą, włącznie z uznaniem lub nieuznaniem bramki oraz rezultatem zawodów, są ostateczne. Decyzje sędziego oraz wszystkich pozostałych członków zespołu sędziowskiego muszą być zawsze respektowane.

Widzimy więc, że w przypadku, gdy sędzia napomni zawodnika żółtą kartką, jest to jedna z decyzji ostatecznych, które nie podlegają zmianie przez jakiekolwiek organy. Janża napomniany nie został, więc w teorii po opisaniu zdarzenia np przez obserwatora mogło to być przedmiotem obrad KL.

Teraz część poświęcona faulom i decyzjom sędziowskim z 9. kolejki ESA.

Co mówią „Przepisy gry” na temat VAR?

1. Zasady

Stosowanie systemu VAR w piłce nożnej oparte jest na poniższych zasadach. Wszystkie z nich muszą być przestrzegane na każdych zawodach z użyciem systemu VAR.

1. Sędzia asystent wideo (VAR) jest członkiem zespołu sędziowskiego mającym niezależny dostęp do obrazu transmitowanych zawodów i może wspierać sędziego tylko w przypadku „jednoznacznego i oczywistego błędu” lub „pominiętego poważnego zdarzenia” w odniesieniu do sytuacji:

a. bramka/nie ma bramki,

b. rzut karny/brak rzutu karnego,

c. bezpośrednia czerwona kartka (nie dotyczy drugiego napomnienia),

d. błędna identyfikacja (gdy sędzia napomina lub wyklucza niewłaściwego zawodnika przewiniającej drużyny).

2. Sędzia musi zawsze podjąć decyzję, tj. sędziemu nie wolno „wstrzymać się” i następnie użyć VAR do podjęcia decyzji. Jeżeli sędzia podejmie decyzję o nieprzerywaniu gry z powodu domniemanego przewinienia, decyzja (o kontynuowaniu gry) może być poddana wideoweryfikacji.

3. Pierwotna decyzja podjęta przez sędziego nie zostanie zmieniona, jeśli wideoweryfikacja wyraźnie nie pokaże, że jego decyzja była „jednoznacznym i oczywistym błędem”.

4. Tylko sędzia może zarządzić przeprowadzenie wideo weryfikacji; sędzia VAR (i inni sędziowie) mogą to jedynie rekomendować sędziemu.

5. Ostateczna decyzja zawsze należy do sędziego, może być ona oparta na informacji przekazanej przez sędziego VAR lub podjęta po przeprowadzeniu wideoweryfikacji przy monitorze (OFR).

6. Nie ma limitu czasowego na przeprowadzenie procesu wideoweryfikacji. Precyzja jest ważniejsza niż szybkość.

7. Zawodnikom i osobom funkcyjnym nie wolno otaczać sędziego lub próbować wpływać na niego co do decyzji o przeprowadzeniu wideoweryfikacji, samym procesie wideoweryfikacji czy ostatecznej decyzji sędziego.

8. Podczas przeprowadzania wideoweryfikacji sędzia musi pozostawać widoczny, aby zapewnić tym samym jawność procesu.

9. Jeżeli gra nie zostanie przerwana po sytuacji, która podlega wideoweryfikacji, żadne sankcje dyscyplinarne powzięte/wymagane po tym zdarzeniu nie zostaną anulowane, nawet jeśli pierwotna decyzja zostanie zmieniona (z wyjątkiem napomnienia/wykluczenia za przerwanie lub przeszkodzenie w prowadzeniu korzystnej akcji lub pozbawienie bramki lub realnej szansy na zdobycie bramki (DOGSO)).

10.Jeżeli gra została przerwana i wznowiona, sędzia nie może zdecydować się na wideo weryfikację, z wyjątkiem przypadków błędnej identyfikacji (sankcji nałożonych na niewłaściwą osobę) lub przy potencjalnym wykluczeniu za gwałtowne, agresywne zachowanie, plucie, gryzienie lub nadzwyczajne obraźliwe, obelżywe i/lub ordynarne działanie(a).

11.Maksymalny czas przed zdarzeniem i po nim, który może podlegać wideoweryfikacji, określony jest przez Przepisy Gry i Protokół VAR.

12.Jako że sędzia VAR będzie automatycznie „sprawdzał” każdą sytuację/decyzję, nie ma potrzeby, aby trenerzy czy zawodnicy prosili o wideo weryfikację.

2. Decyzje/zdarzenia mające kluczowe znaczenie dla przebiegu gry Wideoweryfikacja System VAR może być wykorzystany wyłącznie w odniesieniu do czterech kategorii decyzji/zdarzeń mających kluczowe znaczenie dla przebiegu gry. We wszystkich tych sytuacjach system VAR może zostać zastosowany tylko po tym, gdy sędzia podjął (pierwszą/pierwotną) decyzję (włącznie z zezwoleniem na kontynuowanie gry) lub gdy poważne zdarzenia zostały przeoczone/niezauważone przez zespół sędziowski. Pierwotna decyzja sędziego nie zostanie zmieniona, chyba że nastąpił jednoznaczny i oczywisty błąd” (dotyczy to również decyzji podjętych przez sędziego na podstawie informacji przekazanych przez innego członka zespołu sędziowskiego, np. spalony). 

Czterema kategoriami decyzji/zdarzeń, które mogą podlegać wideoweryfikacji w przypadku potencjalnego „jednoznacznego i oczywistego błędu” lub „pominiętego poważnego zdarzenia” są: 

a. Bramka/nie ma bramki 

● przewinienie drużyny atakującej w fazie budowania akcji lub zdobycia bramki (ręka, faul, spalony itp.); 

● piłka poza grą przed zdobyciem bramki;

● decyzja dotycząca uznania bądź nieuznania bramki; 

● przewinienie bramkarza i/lub wykonawcy podczas wykonywania rzutu karnego lub przedwczesne wkroczenie w pole karne współpartnera wykonawcy lub obrońcy, który bierze bezpośredni udział w grze, gdy piłka odbiła się od słupka, poprzeczki lub bramkarza. 

b. Rzut karny/brak rzutu karnego 

● przewinienie drużyny atakującej w fazie budowania akcji, która zakończyła się podyktowaniem rzutu karnego (ręka, faul, spalony itp.); 

● piłka poza grą przed zaistnieniem zdarzenia; 

● miejsce przewinienia (w polu karnym czy poza nim);

● rzut karny nieprawidłowo przyznany; 

● niedostrzeżone przewinienie karane rzutem karnym. 

c. Bezpośrednia czerwona kartka (nie dotyczy drugiej żółtej kartki/napomnienia)

● DOGSO (w szczególności miejsce przewinienia oraz ustawienie innych zawodników); 

● poważny, rażący faul (czy atak nierozważny); 

● gwałtowne, agresywne zachowanie, gryzienie lub plucie na inną osobę;

● podejmowanie ordynarnego, obelżywego lub obraźliwego działania/ń.

d. Błędna identyfikacja zawodnika (przy żółtej lub czerwonej kartce) Jeżeli sędzia po odgwizdaniu przewinienia pokazuje żółtą/czerwoną kartkę niewłaściwemu zawodnikowi przewiniającej drużyny, tożsamość winnego zawodnika może zostać zweryfikowana za pomocą wideo; samo przewinienie nie może być weryfikowane, chyba że odnosiło się do późniejszego zdobycia bramki, decyzji „rzut karny/brak rzutu karnego” lub bezpośredniej czerwonej kartki. 

3. Procesy wideoweryfikacji Zastosowanie systemu VAR podczas zawodów wymaga następujących praktycznych uzgodnień:

● sędzia VAR ogląda mecz w Centrum Obsługi Wideo (COW) i towarzyszy mu asystent sędziego VAR (AVAR) oraz operator powtórek (OP),

● w zależności od liczby kamer (oraz innych aspektów) może być wyznaczony więcej niż jeden AVAR i więcej niż jeden OP, 

● tylko osobom do tego upoważnionym wolno podczas zawodów wchodzić do COW lub komunikować się z VAR/AVAR/OP, 

● sędzia VAR ma niezależny dostęp do przekazu telewizyjnego i ma możliwość niezależnej kontroli powtórek, 

● sędzia VAR podłączony jest do zestawu komunikacji używanego przez zespół sędziowski i słyszy wszystko, o czym członkowie zespołu rozmawiają. Aby zostać usłyszanym przez sędziego, sędzia VAR musi nacisnąć przycisk (dzięki temu sędzia nie jest rozpraszany przez rozmowy w COW), 

● podczas gdy sędzia VAR zajęty jest sprawdzaniem lub wideo weryfikacją, sędzia AVAR może komunikować się z sędzią, zwłaszcza gdy należy przerwać grę lub upewnić się, że nie zostanie ona wznowiona, • jeżeli sędzia zdecyduje się na obejrzenie powtórki, sędzia VAR wybierze najlepsze ujęcia/najlepszą szybkość powtórki. Sędzia może poprosić o inne/dodatkowe ujęcia/szybkości. 

4. Procedury 

Pierwotna decyzja

 ● sędzia i pozostali członkowie zespołu sędziowskiego muszą zawsze podjąć pierwotną decyzję (włączając w to wszelkie sankcje dyscyplinarne), tak jakby nie było systemu VAR (z wyłączeniem pominiętych zdarzeń), 

● nie zezwala się sędziemu i pozostałym członkom zespołu sędziowskiego na brak podjęcia decyzji, ponieważ doprowadziłoby to do słabego/niepewnego prowadzenia zawodów, zbyt wielu wideoweryfikacji oraz znaczących problemów w przypadku awarii technologii, 

● tylko sędzia ma prawo podjąć ostateczną decyzję, sędzia VAR ma taki sam status, jak pozostali członkowie zespołu sędziowskiego – może tylko wspierać sędziego,

 ● stosowanie opóźnionej sygnalizacji chorągiewką sędziego asystenta, czy opóźnionego gwizdka w odniesieniu do przewinienia jest dozwolone wyłącznie w bardzo klarownej sytuacji ofensywnej, gdy zawodnik ma właśnie zdobyć bramkę lub bez przeszkód biegnie w kierunku pola karnego przeciwnika lub w nie wbiega, 

● jeżeli sędzia asystent zastosował opóźnioną sygnalizację w odniesieniu do przewinienia, musi podnieść chorągiewkę, gdy drużyna atakująca zdobędzie bramkę, przyznany zostanie dla niej rzut karny/rzut wolny/rzut rożny/wrzut lub gdy drużyna atakująca utrzymuje posiadanie piłki mimo zakończenia początkowego ataku. We wszystkich pozostałych sytuacjach, sędzia asystent powinien zdecydować czy podnosić chorągiewkę bazując na wymaganiach gry. 

Sprawdzanie 

● sędzia VAR automatycznie przeprowadza „sprawdzanie” obrazu wideo w przypadku każdej potencjalnej lub zaistniałej sytuacji ze zdobyciem bramki, rzutem karnym, bezpośrednią czerwoną kartką lub błędną identyfikacją zawodnika. Sprawdzanie to odbywa się z wykorzystaniem zapisu z różnych kamer i szybkości powtórek,

● sędzia VAR może dokonać sprawdzenia z normalną prędkością nagrania i/lub w zwolnionym tempie, jednak co do zasady powtórki w zwolnionym tempie powinno się wykorzystywać tylko do oceny faktów, np. miejsce przewinienia/zawodnika, dokładne miejsce przewinienia przy przewinieniach fizycznych lub nieprzepisowym kontakcie ręki z piłką, decyzjach piłka w grze/poza grą (włącznie z sytuacjami „bramka/nie ma bramki”). Normalne tempo powinno być używane do oceny dynamiki ataku lub przy decyzji o „ręce”, 

● jeżeli sprawdzanie nie wykaże „jednoznacznego i oczywistego błędu” lub „pominiętego poważnego zdarzenia”, zazwyczaj nie ma potrzeby, żeby sędzia VAR nawiązywał kontakt z sędzią – określane jest to jako „ciche sprawdzanie”. Jednak czasami informacja o braku jednoznacznego i oczywistego błędu lub pominiętego poważnego zdarzenia przekazana sędziemu/sędziemu asystentowi pomaga w zarządzeniu zawodnikami/zawodami, 

● jeżeli wznowienie gry musi być opóźnione z powodu sprawdzania przez sędziego VAR, sędzia zasygnalizuje to przez jednoznaczne wskazanie palcem na słuchawkę z zestawu komunikacji i wyciągnięcie do przodu drugiej ręki. Ta sygnalizacja musi być utrzymana do zakończenia sprawdzania, ponieważ oznacza to, iż sędzia otrzymuje informacje (od sędziego VAR lub innego członka zespołu sędziowskiego), 

● jeżeli sprawdzanie wskazuje na prawdopodobne zaistnienie „jednoznacznego i oczywistego błędu” lub „pominięcie poważnego zdarzenia”, sędzia VAR informuje o tym sędziego, który decyduje, czy rozpocząć wideo weryfikację. 

Wideoweryfikacja 

● sędzia może zainicjować wideo weryfikację zdarzenia, które potencjalnie może stanowić „jednoznaczny i oczywisty błąd” lub „pominięcie poważnego zdarzenia”, gdy: 

● sędzia VAR (lub inny członek zespołu sędziowskiego) zarekomendują wideoweryfikację, o sędzia podejrzewa, że coś poważnego zostało „pominięte”. 

● jeżeli gra została wcześniej przerwana, sędzia opóźnia jej wznowienie, 

• jeżeli gra się toczy, sędzia ją przerywa, gdy piłka znajdzie się w neutralnej strefie/sytuacji (zwykle, gdy żadna z drużyn nie przeprowadza ataku) i wykonuje gest „ekran TV”, 

● sędzia VAR opisuje sędziemu, co można dostrzec na powtórce(kach), a następnie sędzia: o wykonuje gest „ekran TV” (jeżeli jeszcze go nie wykonał) i udaje się do SW na wideo weryfikację przed podjęciem ostatecznej decyzji. Pozostali członkowie zespołu sędziowskiego nie oglądają zapisu wideo, chyba że w wyjątkowych sytuacjach zostaną poproszeni o to przez sędziego. lub o podejmuje ostateczną decyzję w oparciu o to, co sam widział na boisku i informacje uzyskane od sędziego VAR oraz – tam, gdzie to właściwe – na podstawie informacji od innych członków zespołu sędziowskiego (wideoweryfikacja wykonana tylko przez VAR) 

● na zakończenie obu procedur wideoweryfikacji, sędzia musi pokazać gest „ekran TV” tuż przed przekazaniem ostatecznej decyzji. 

● przy subiektywnych ocenach, np. dynamiki ataku, brania udziału w grze w odniesieniu do spalonego, rozważaniach co do „ręki”, stosowanie wideoweryfikacji na boisku jest stosowne. 

● w odniesieniu do decyzji związanych z oceną faktów, np. miejsce przewinienia/zawodnika (spalony), punkt kontaktu ciała (ręka/faul), miejsca zdarzenia (w polu karnym lub poza nim), piłka poza grą itp. wideoweryfikacja wykonana wyłącznie przez sędziego VAR jest zazwyczaj stosowna. Jednak wideoweryfikacja na boisku może być stosowana przy ocenie takich decyzji, jeżeli pomoże to w zarządzaniu zawodnikami/zawodami i „sprzedaniu” decyzji (np. decydująca dla wyniku sytuacja w końcowej fazie zawodów). • sędzia może obejrzeć nagranie w różnych prędkościach i z różnych kamer, przy czym, co do zasady, powtórki w zwolnionym tempie winno się wykorzystywać do oceny faktów, np. miejsca przewinienia/zawodnika, punktu kontaktu ciała przy fizycznych przewinieniach i przy „ręce”, sytuacjach piłka w grze/poza grą (dotyczy to też sytuacji bramka/nie ma bramki). Nagrań w normalnej prędkości powinno się używać do oceny „dynamiki” przewinień lub tego, czy doszło do nieprzepisowego kontaktu ręki z piłką. 

● w odniesieniu do decyzji/zdarzeń związanych ze zdobyciem bramek, decyzji „rzut karny/brak rzutu karnego” i czerwonych kartek za pozbawienie realnej szansy na zdobycie bramki (DOGSO), może zajść potrzeba wideoweryfikacji fazy ataku, która bezpośrednio doprowadziła do jednego z powyższych zdarzeń. Wideoweryfikacja może wymagać obejrzenia, w jaki sposób drużyna atakująca weszła w posiadanie piłki. • Przepisy Gry nie zezwalają na zmianę decyzji (rzutu rożnego, wrzutu itp.) po tym, jak gra została już wznowiona, dlatego nie podlegają one wideoweryfikacji. 

● jeżeli gra została przerwana i wznowiona, sędzia może zdecydować się na wideoweryfikację i podjąć odpowiednie sankcje dyscyplinarne tylko w przypadku błędnej identyfikacji lub potencjalnego wykluczenia związanego z gwałtownym, agresywnym zachowaniem, pluciem, gryzieniem lub. nadzwyczajne obraźliwe, obelżywe i/lub ordynarne działanie(a). 

● proces wideoweryfikacji powinien być przeprowadzony tak efektywnie, jak to możliwe. Jednak trafność ostatecznej decyzji jest ważniejsza od czasu, w jakim została podjęta. W związku z tym oraz dlatego, że niektóre sytuacje są złożone i wymagają analizy kilku aspektów, nie ma limitu czasowego czasu na proces wideoweryfikacji. 

Ostateczna decyzja 

● na zakończenie procedury wideoweryfikacji sędzia musi pokazać gest „ekran TV”, a po nim ostateczną decyzję. 

● sędzia podejmie/zmieni/cofnie sankcje dyscyplinarne (tam, gdzie jest to stosowne) i zarządzi wznowienie gry zgodnie z „Przepisami gry”. 

Zawodnicy, zawodnicy rezerwowi i osoby funkcyjne 

● jako że sędzia VAR będzie automatycznie „sprawdzał” każdą sytuację/decyzję, nie ma potrzeby, aby trenerzy czy zawodnicy prosili o sprawdzenie lub wideoweryfikację, 

● zawodnicy, zawodnicy rezerwowi i osoby funkcyjne nie mogą podejmować próby wpływania na proces wideoweryfikacji, włącznie z momentem przekazywania przez sędziego ostatecznej decyzji,

● podczas trwania wideoweryfikacji zawodnicy powinni pozostać na polu gry; zawodnicy rezerwowi i osoby funkcyjne powinny pozostawać poza polem gry, 

● zawodnik/zawodnik rezerwowy/zawodnik wymieniony/osoba funkcyjna, który nadmiernie używa gestu „ekran TV” lub który wkracza w SW, zostanie napomniany, 

● zawodnik/zawodnik rezerwowy/zawodnik wymieniony/osoba funkcyjna, który wejdzie do COW, zostanie wykluczony. 

Uff, trochę tego jest, ale znamy zasady.

Sytuacja pierwsza – faul Rakoczego na Nunesie. Poważny, rażący faul – atak nogami lub atak w walce o piłkę, który naraża na niebezpieczeństwo zawodnika drużyny przeciwnej

Zdjęcie podpisane przeze mnie cytatem z przepisów. Co kierowało arbitrem, który nie pokazał czerwonej kartki, tylko żółtą? Nie wiem.

Dlaczego VAR nie zareagował? Nie wiem. W każdym razie żółta kartka będzie w tym przypadku immunitetem, bo zgodnie z przepisami IFAB decyzja podjęta przez sędziego jest ostateczna.

Czy wystarczającym zadośćuczynieniem będzie ewentualne odsunięcie sędziego Lasyka od prowadzenia kilku spotkań? Nie, bandyta Rakoczy, bo tak należy nazywać piłkarzy, którzy mają świadomość możliwości spowodowania kontuzji swoim brutalnym atakiem, będzie nadal bez przeszkód biegał po boiskach, a Nunes? Niedługo nikt oprócz niego, sztabu i kibiców Widzewa nie będzie o tym pamiętał. 

Staram się zrozumieć IFAB. Nie można dopuścić do tego, że po każdej kolejce będzie spływało kilka protestów kwestionujących decyzje sędziowskie, choć z drugiej strony ukaranie zawodnika w takim przypadku nie wpłynie na wynik meczu. Tu nie ma możliwości cofnięcia się do np. 18. minuty. Rakoczy nie zostałby ukarany niejako za należną czerwoną kartkę, a np. za wysoce niesportowe zachowanie. Jeżeli VAR ma być pomocą w eliminacji sędziowskich pomyłek, to dlaczego np Komisja Ligi nie może dostać uprawnień do nałożenia kary? Wiemy już, że arbitrzy popełniają pomyłki, ich asystenci VAR również. Czy nie nadszedł czas, aby w wyjątkowych sytuacjach zastosować wyjątkowe rozwiązania?

Kolejna sytuacja z meczu Piast Gliwice – Górnik Zabrze – faul Mosóra

Tu była przynajmniej walka o piłkę, natomiast nie usprawiedliwia to w niczym faulującego piłkarza. Wytłumaczeniem nie może być to, że celem była piłka, a nie nogi. Atak dwoma nogami narażający faulowanego na niebezpieczeństwo, więc poważny, rażący faul – wykluczenie.

Foto weszlo.com

Faul z rodzaju – piłka może przejść, przeciwnik nie. Z tym, że wrestlerski atak rzucający Almqvista na murawę, z piłką nożną niczego wspólnego nie ma.

Foto weszlo.com

Sędzia Raczkowski po fatalnym meczu spędzonym w wozie VAR (Widzew-Cracovia), popełnia kolejny błąd. Jak widać sędzia asystent jest trzy metry od zawodników i nie podpowiada głównemu? 

Wracając do Milicia – atak wyczerpuje kryteria poważnego rażącego faulu oraz gwałtownego, rażącego zachowania. Raczkowski pokazuje żółtą i mamy kolejnego zawodnika z immunitetem.

W tym samym spotkaniu Karlstroem fauluje Borgesa w akcji, która kończy się bramką dla poznaniaków.

Foto weszlo.com

Sędzia Raczkowski faul widział, VAR faul widział i stwierdził, że to nie faul. Jest “stempelek”? Jest, o czym więc można jeszcze rozmawiać? Że jest różnica w “stemplu” w ofensywie i defensywie, że Karlstroem jest w posiadaniu piłki i niczego na tym zagraniu nie zyskuje.

Można jeszcze trochę filozofii i słynnej interpretacji sędziowskiej dodać, ale po co? Zobaczmy co mówią „Przepisy gry” IFAB.

Rzut wolny bezpośredni jest przyznany, jeżeli zawodnik popełnia na przeciwniku jedno z następujących przewinień, w sposób uznany przez sędziego za nieostrożny, nierozważny lub przy użyciu nieproporcjonalnej siły:

● atakuje przeciwnika ciałem,

● skacze na przeciwnika, 

● kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika,

● popycha przeciwnika, 

● uderza lub próbuje uderzyć przeciwnika (także przy użyciu głowy), 

● atakuje przeciwnika nogami,

● podstawia bądź próbuje podstawić przeciwnikowi nogę lub inną część ciała. Jeżeli elementem przewinienia był kontakt między zawodnikami, to takie przewinienie należy karać rzutem wolnym bezpośrednim.

● Nieostrożność ma miejsce wtedy, gdy zawodnik swój atak wykonuje w sposób niedokładny, nieuważny i bez należytej staranności. Kara indywidualna nie jest wymagana.

● Nierozważność ma miejsce wtedy, gdy zawodnik swój atak wykonuje nie zważając na bezpieczeństwo przeciwnika lub konsekwencje takiego ataku. Zawodnik tak grający musi być ukarany napomnieniem.

● Użycie nieproporcjonalnej siły ma miejsce wtedy, gdy atak zawodnika przekracza granicę użycia akceptowalnej siły i zagraża bezpieczeństwu przeciwnika. Zawodnik tak grający musi być wykluczony z gry. Rzut wolny bezpośredni jest również przyznany, jeżeli zawodnik popełnia jedno z następujących przewinień:

● nieprzepisowy kontakt ręki z piłką (poza bramkarzem we własnym polu karnym), 

● zatrzymywanie przeciwnika,

● przeszkadzanie w poruszaniu się przeciwnikowi, gdy dochodzi do kontaktu między zawodnikami,

● gryzienie lub plucie na osobę wpisaną do protokołu lub takie zachowanie wobec jednego z sędziów,

● rzucanie przedmiotem w piłkę, przeciwnika lub jednego z sędziów, bądź dotykanie piłki trzymanym przedmiotem

Ewidentna nieostrożność, bo kontakt jest, jest korzyść, bo rywal zostaje wyeliminowany z udziału w tej akcji.

Błąd popełnia arbiter główny i asystenci VAR.

O ile możemy dyskutować o celowości lub jej braku, nie zmienia to faktu, że faul był, dlaczego sędzia w tym przypadku zdecydował się na samodzielną interpretację zdarzenia? Tego nie rozumiem, bo efektem tej subiektywnej oceny był gol dla Lecha, a nie tylko przyznanie rzutu wolnego.

Zbytnie wikłanie się arbitrów w interpretacje poszczególnych zdarzeń są, moim zdaniem, przyczyną błędów. Nie wymagam od sędziów braku myślenia czy braku oceny sytuacji ze swojej perspektywy, ale jeżeli tylko intuicja sędziego ma decydować o wyniku meczu, to idzie to w złą stronę. Jeżeli opis zdarzenia jest zawarty w Przepisach Gry, jest to szukanie dziury w całym.

Mam nadzieję, że przede wszystkim przytoczenie fragmentów „Przepisów gry” pomoże wam w przyszłości w ocenie zachowań sędziów i ich asystentów, także tych z wozów VAR.

Kopnij dalej

Dodaj komentarz